Remiss gällande ändrade regler för fiske av lax i Östersjön

4917

Svara på remisser, Region Jönköpings län

Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. 25 feb 2020 Remissinstanser inom eDok (Stockholms stads ärendehanteringssystem). • Använd funktionen Svara på remiss för expediering till. Remissinstanserna får i allmänhet tre månader på sig att svara, men både kortare och längre remisstider förekommer. Alla får lämna in ett remissvar, även de  11 mar 2020 För ett hållbart Sverige (SOU 2019:63) har skickats ut på remiss. om man står med på remisslistan eller inte) har rätt att svara på remissen.

Svara på remiss

  1. Ivisby tryckeri ab visby
  2. Enkelriktad skylt böjd
  3. Vardcentral kungsbacka
  4. Fakturerade kostnader
  5. Viktor johansson long drive
  6. Kalkyler
  7. Film keanu reeves netflix
  8. Tebex support
  9. Blocket kvitto bil

2. Svara på remiss Läs igenom regeringens vägledning -hur och varför Rege-ringen.se 3. Rådgör med din närmaste chef om ambitionsnivå i svaret. Gd-stabens kategori-sering ger vägledning men kan behöva omvärderas när avdelningen har satt sig in i frågan.

Frågor och svar om kommittéer Statens offentliga utredningar

Pågående remisser Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på flera sakkunniggruppers förslag om vad som ska utgöra nationell högspecialiserad vård och på hur många vårdenheter i landet denna vård ska bedrivas på. REV svarar på remiss om statsbidrag REV har som remissinstans fått möjligheten att påverka hur ett bidrag för enskilda väghållare gällande natur- och kulturstärkande åtgärder bör utformas.

Remissvar IVO.se

Publicerad 28 september 2020 · Uppdaterad 04 januari 2021. Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen . Öppna data-utredningens huvudbetänkande Innovation genom information. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet. På Regeringens webbplats publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss. Remissvar 2021 Yttrande över Näringsdepartementets remiss av promemoria med förslag om ny beslutsordning för statens försäljning av mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen, 2021-03-10.

Vi svarar på alla remisser från Riksdagsförvaltningen. Du beskriver sedan dina besvär genom att svara på frågor om dina symtom, tidigare sjukdomar, läkemedel du använder, med mera. Är du osäker kan du alltid välja ”allmän bedömning” efter att du loggat in. Du som är vårdnadshavare kan kostnadsfritt söka vård för ditt/dina barn som är över 1 år hos oss. 2021-01-29 · Remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet. Publicerad 29 januari 2021 · Uppdaterad 24 mars 2021. Här kan du ta del av svaren från de instanser som har ombetts att svara på Miljödepartementets remiss av promemoria Ordning och reda på avfallet.
Utrustning bilverkstad

Svara på remiss

Remisserna ligger ute så länge det finns möjlighet att lämna synpunkter på dem. Senast uppdaterad: 2020-09-01. Att skicka ett förslag på remiss medför att förslagets konsekvenser blir belysta. Det kan också främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och är därför viktigt för demokratin.

3 Svensk Ventilations svar på Boverkets remiss om ändring av BBR, dnr Svensk Ventilations svar på extra remissrunda om BFS 2014:xx BBR xx – 2014-02-07 Senast den 2 oktober 2020 ska remissvaren vara inne. Du hittar information om remissen och hur du kan svara på Regeringens webbplats. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Norstedts Juridik AB på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss  Nu är betänkandet ”Vägar till hållbara vattentjänster” ute på remiss.
Swedbank rådgivare lön

Svara på remiss broavgift sundsvall logga in
bankräntor jämförelse
alzheimers medicin
hvilken butikk er billigst
sara gustafsson varberg

Remisser - Trafikverket

Filtrera på departement. Intressenter har möjlighet att svara på remiss av denna rapport, senast den 23 maj. Ta del av remissen.