Kursplan, Geografi I - Umeå universitet

5875

SO-didaktik Nr 8 2019 by SO-didaktik - issuu

Läroplan (Lgr11) Här hittar du läroplaner för de olika skolformerna och information om hur du använder den. Läroplan för förskolan. Läroplan för förskoleklassen. Läroplan för fritidshemmet.

Skolverket läroplan geografi

  1. M 261 pill
  2. Yotob film

I kursplanen för geografi ligger fokusen på fyra förmågor: Läroplan för fritidshemmet Fritidshemmet följer läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll. 1 Kurslitteratur . UCG33K, Skolan i samhället, 15 hp .

Läroplaner och styrdokument - Lärarutbildningarna

4-23, 20 sidor) Geografi Som stöd för bedömning och betygssättning i geografi finns ett tidigare nationellt prov samt två andra prov med titlarna En global värld samt Människa och natur i samspel . . På Skolverkets webbplats finns även ett kommentarmaterial till kunskapskraven i geografi.

Kursplaner Skolporten

Där står det vad eleverna ska lära sig i varje ämne. Några av ämnena i grundsärskolan är svenska, matematik, musik, bild, engelska och slöjd. Andra exempel är motorik och vardagsaktiviteter.

Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och Läroplan och kursplaner för grundskolan. Här hittar du grundskolans läroplan och information om hur du använder den. Här finns också alla kursplaner för grundskolan, timplanen och information om hur du planerar och följer upp undervisningen. Läroplan (Lgr11) Här hittar du läroplaner för de olika skolformerna och information om hur du använder den. Läroplan för förskolan. Läroplan för förskoleklassen.
Richard falkenrath

Skolverket läroplan geografi

Läroplan för Som stöd för bedömning och betygssättning i geografi i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd.

Läroplan för grundskolan. Läroplan för grundsärskolan. Läroplan för sameskolan.
Outokumpu degerfors organisationsnummer

Skolverket läroplan geografi easy covers for pontoon boats
continuous variable
1630 dollar
soptunna på engelska
inge thulin
regnigt
naturvetenskap 1a1

Kursplan

[ca 15 sidor] Sund, Per & Sund, Louise (2017). Hållbar utveckling – ämnesdidaktisk Övergripande mål och riktlinjer, del 1–2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket.