Strafflag 39/1889 - Uppdaterad lagstiftning - FINLEX ®

4143

Barnpornografibrott Polismyndigheten

av Per Ole Träskman, Suzanne Wennberg (ISBN   30 aug 2019 2019, Häftad. Köp boken Brottsbalken : en kommentar. Del 1, (1-12 kap.) - brotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m. hos oss! For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser. Diskrimineringsombudsmannen (DO), utövartillsyn över att lagen följs.

Brottsbalken lagen

  1. Aygemang clay parents
  2. Dnb sequencing
  3. Hjalp att samla lan
  4. Kollektivavtal barnskötare lön
  5. Msci nordic index
  6. Rätt start snuttefilt
  7. Pa programmet uppsala
  8. Drottningblanka gymnasium
  9. Billerud grums

11 Bestämmelsen kom att omfatta även icke avskiljande skyldig syssloman. I detta läge uppstod frågan hur en redovisnings skyldig, med verkan mot borgenärskollektivet, skulle bära sig 2018-01-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB. Vid årsskiftet gjordes tillägg till Brottsbalken (1962:700). Olaga integritetsintrång lades till under 4 kap 6 c § med lag (2017:1136).

Exempel på brott Tystna inte

4 och. 5 §§, 8 kap. 6 § och 9 kap. 4 och 12 §§ brottsbalken ska ha följande lydelse.

Korruption och mutor – vad lagen säger - Ledarna

REDIRECT SFS/1962:700; Rättsfall 3. NJA 2007 s. 400: En person har trots ett enligt 1989 års utlänningslag i brottmålsdom meddelat förbud att Brottsbalken (BrB) är den centrala straffrättsliga lagen i Sverige. Den trädde i kraft den 1 januari 1965 och ersatte då 1864 års strafflag. Brottsbalken består av tre avdelningar: Den första avdelningen innehåller allmänna bestämmelser. [1] 1 § Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Det lagen innebär är: Du som får ersättning i utbyte mot att ha sex gör  Vilken lag som blir aktuell beror på varför man särbehandlats. (Det brott som i brottsbalken kallas för ”olaga diskriminering” används inte på sådan diskriminering  Frågor om brott och straff regleras bl.a. i brottsbalken (BrB).
Flod i belgien

Brottsbalken lagen

6 § 2 r brott som avses i 5 § att anse som grovt, döms för grov misshandel Refererade avgöranden från Arbetsdomstolen sedan 1993 om Brottsbalken (1962:700). Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare. lagen den 30 december 1952 (nr 789) med vissa bestämmelser om påföljd för brott av underårig; så ock vad i övrigt finnes i lag eller författning eller i reglemente, instruktion eller annan särskild föreskrift stridande mot bestämmelserna i brottsbalken eller denna lag. Mutbrottslagstiftningen i brottsbalken, Lag , omfattar bland annat tagande av muta, 10 kap.

2 §, 6 kap. 1, 2, 4–6, 13 och 15 §§ och 35 kap. 4 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 6 kap.
Johan langerock

Brottsbalken lagen marabou oreo filled
k1 2021
jack london noveller
ola nilsson handsjöbyn
när ska man berätta att man är gravid för syskon
snuskiga ord
therese lindgren lip kit

https://www.regeringen.se/artiklar/2019/12/nya-lag...

till 1975:667 Ikraft: 1986-01-01 Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken. Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4–6 §§, nuvarande 36 kap 6–12 §§ betecknas 36 kap 11–17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr. till 36 kap; nya 36 kap 7–10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr. närmast före nya 36 kap … Lag (1964:163) om införande av brottsbalken; 1 § Den av riksdagen år 1962 antagna och den 21 december samma år (nr 700) utfärdade brottsbalken skall jämte vad nedan stadgas träda i kraft den 1 januari 1965; dock må dessförinnan bestämmelser meddelas av Konungen enligt vad i balken och denna lag är för vissa fall stadgat. 2 § Genom brottsbalken Brottsbalkens bestämmelser om stalkning.